DINA PERSONUPPGIFTER ÄR I TRYGGA HÄNDER


Vi på Skolgarderoben är alltid mån om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför upprättat vår integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Skolgarderoben och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via hemsidan (”skolgarderoben.se”).

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Skolgarderoben Sverige AB, org.nr 556680-9959 med adress Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

 

Vilka personuppgifter behandlar Skolgarderoben?

Skolgarderoben samlar in följande personuppgifter om dig när du använder Skolgarderobens tjänster via hemsidan skolgarderoben.se eller när du kontaktar Skolgarderoben via Skolgarderobens kundservice:

Beställarens namn, elevens namn, skola och skolklass, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress och faktureringsadress.

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter för att uppfylla våra åtaganden mot dig och för att ge dig en trygg och säker leverans. För att administrera din beställning och kundförhållandet, för att tillhandahålla dig med information om Skolgarderobens tjänster. För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar aldrig eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

 

Samarbetspartners som hanterar betalning

För att hantera betalningar som görs av Skolgarderobens kunder inhämtas hjälp av vår partner Ecster för att garantera snabb och säker betalning för dig. För närvarande hanteras betalningar som görs i våra webbshoppar av företaget Ecster. Läs mer om deras integritetspolicy här. Vi på Skolgarderoben har inte tillgång till ditt kortnummer eller annan information som krävs för att genomföra betalningen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Skolgarderoben behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till att administrera och fullgöra vårt avtal med dig.

 

Hur skyddar Skolgarderoben dina personuppgifter?

Skolgarderoben vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem.

 

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Skolgarderoben behandlar om dig. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt att invända mot Skolgarderobens behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns rättslig förpliktelse som innebär att Skolgarderoben måste spara personuppgifterna.

 

Ändring av Integritetspolicyn

Skolgarderoben förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy.

 

Kontaktuppgifter till Skolgarderoben

Har du frågor rörande Skolgarderobens hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Skolgarderoben, info@skolgarderoben.se, tel 08-644 00 50.